AHO Logo

Report

Håndbok i produkttesting. Begreper, metoder og krav.

Vavik, T.(1992). Håndbok i produkttesting. Begreper, metoder og krav.. Statens Institutt for Forbruksforskning