AHO Logo

Presentation

Omainen hautausprosessin puristuksessa [Relative in the Compression of the Burial Process]

  • Kuronen, Marja,|Suoheimo, Mari,

Suomessa kuolee päivittäin keskimäärin 157 ihmistä. Nykypäivänä Suomessa
hautaaminen ja siihen liittyvät prosessit ja rituaalit ovat hyvin yksityisiä ja laajalti
ammattilaisten hoitamia. Esimerkiksi hautaustoimistojen, hautausmaiden,
sairaaloiden ja seurakuntien työntekijät hoitavat vainajaan liittyvät prosessit ja
omaiset ovat sivustaseuraajia ja palveluiden tilaajan roolissa.
Esityksessämme haluamme tuoda esiin neljäntoista henkilön haastatteluihin,
kolmeen yhteiskehittämistyöpajaan, havainnointiin hautaustoimistoissa,
krematoriossa sekä kappelissa ja lomaketutkimukseen (n=92) perustuvan datan
tuloksia. Analysoimalla tuloksia huomasimme joitain asioita, joita olisi syytä
nostaa esiin, jotta nykyisiä hautauspalveluita ja koko hautaamisen järjestämisen
ekosysteemiä voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmiksi vastaamaan nykyajan
ihmisten tarpeisiin.

Kuronen, M.Suoheimo, M.(2022). Omainen hautausprosessin puristuksessa [Relative in the Compression of the Burial Process]. Jyväskylä, Finland: Abstract presented in Social working days in Finland, working group Kuoleman ja kuolevaisuuden kohtaamisia [Encounters of death and mortality] Available: https://research.ulapland.fi/fi/activities/omainen-hautausprosessin-puristuksessa