AHO Logo

Talk

Sosiale medier og urbane spill

Tronstad, R.(2011). Sosiale medier og urbane spill. Berlin: Humboldt University