AHO Logo

Report

Veikart for tjenesteinnovasjon

Hansen, L.Kistorp, K., & Almqvist, F.(2016). Veikart for tjenesteinnovasjon. Oslo: Direktoratet for e-helse Available: http://www.ks.no/globalassets/effekter-av-veikart-for-tjenesteinnovasjon.pdf