AHO Logo

Conference paper

Vitaliserende Velferdsteknologi – et nytt paradigme for helseteknologi

Vitalizing Welfare Technology – a new paradigm in health technology

Cappelen, B. 2017. 'Vitaliserende Velferdsteknologi – et nytt paradigme for helseteknologi'. In E-helse fagseminar. Gjesteforelesing. Direktoratet for e-helse. Helse- og omsorgsdepartementet. 23 januar. Oslo