AHO Logo

Other

Energia-alan voimakas murros vaatii jatkuvaa oppimista [Strong change in the energy sector requires continuous learning]

Euroopan unionin alueella tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilman energiamarkkinoita lopullisesti muuttanutta sotaa Ukrainassakin eläisimme energia-alan muutoksen keskellä. Siirrymme aina vain vähemmän luontoa saastuttavia energiatuotantomuotoja kohti.

Suomessa ollaan luopumassa fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä, turvetta ja maakaasua käyttävistä energialaitoksista. Tämä tulee väistämättä johtamaan siihen, että alan energia-alalla työskentelevät tulevat tarvitsemaan uudelleen- ja täydennyskoulutusta. missä osaaminen liittyy uusiin vihreämpiin tekniikoihin. Kerromme tässä blogikirjoituksessa, miten lähestymme jatkuvaa oppimisen haastetta energia-alalla.

Suoheimo, M.Tohka, A.(2022). Energia-alan voimakas murros vaatii jatkuvaa oppimista [Strong change in the energy sector requires continuous learning]. Metropolia University of Applied Sciences Available: https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2022/09/20/energia-alan-voimakas-murros-vaatii-jatkuvaa-oppimista/